Istorijat

G.P.?ondi? d.o.o. proisteklo je iz samostalne gra?evinske radnje G.R.”?ondi?-izgradnja” koja je osnovana 01.01.2005. godine sa sedištem u Novom Pazaru.

Write a comment