Vizija

Želimo da budemo lider na tržištu investicija u izgradnji stambenih i poslovnih prostora u regionu. Sigurni smo da ?e u oblasti gra?evinskog inženjeringa doma?i i strani investitori u nama videti partnera sa kojim dobijaju kvalitet i sigurnost.

Istorijat

G.P.?ondi? d.o.o. proisteklo je iz samostalne gra?evinske radnje G.R.”?ondi?-izgradnja” koja je osnovana 01.01.2005. godine sa sedištem u Novom Pazaru.

Misija

Naš primarni cilj je da kupci budu zadovoljni kvalitetom naših objekata u svakom pogledu, te da kupovinom našeg stambenog ili poslovnog prostora žive i rade u okruženju na na?in kako su to želeli. Težimo takvom kvalitetu koji ?e našim kupcima obezbediti da sara?uju?i sa nama trajno reše svoje stambene potrebe.